Osh Kosh checked shorts 12 months

£1.50Price

Osh Kosh checked shorts. Size: 12-18 months, 86 cm. Very good used condition

©2020 by Nikkie's wardrobe.